Εταιρία > Δημοσιεύσεις > Η εταιρία σήμερα


Σήμερα συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την αναπαλαίωση και τις πωλήσεις των Willy's Jeep, στρατιωτικών οχημάτων, πολιτικών Jeep και κλασικών αυτοκινήτων.

Οι δραστηριότητες της εταιρίας σήμερα είναι:

1. Πωλήσεις στρατιωτικών Jeep (Willy's) & στρατιωτικών οχημάτων (restored & unrestored)

2. Πωλήσεις ανταλλακτικών

3. Τεχνική υποστήριξη

Copyright (c) 2004 Jeep Restoration Co. Created by Nidus Co. All rights reserved | English Version